Publicaties

Integriteit

Klachtenregeling

Op onze drie scholen kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg goed bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand hierover een klacht wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is er per 1.3.2024 een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op deze website. Iemand die wil klagen kan dat het beste eerst kenbaar maken bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht dan verholpen worden.

De school is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC. De LKC biedt verschillende mogelijkheden om de klacht te behandelen en op te lossen. Een medewerker van Onderwijsgeschillen neemt contact op met de klager en het schoolbestuur of degene over wie is geklaagd en bespreekt dan welke route het beste gekozen kan worden om de klacht op te lossen. Dit gesprek kan leiden tot interne klachtbehandeling door het schoolbestuur of de school, mediation of een formele procedure bij de Commissie. Meer informatie over de mogelijkheden en de procedure bij de LKC vindt u op www.onderwijsgeschillen.nl.

Onderwijsgeschillen biedt ook mediation aan voordat er een officiële klacht bij de LKC is ingediend. U kunt dan tot een oplossing voor een (dreigend) conflict komen met behulp van een mediator van Onderwijsgeschillen en zo een formele procedure voorkomen. Om te bespreken of mediation tot de mogelijkheden behoort kunt u contact opnemen met de Mediationdesk van Onderwijsgeschillen. U kunt de Mediatondesk bereiken via telefoonnummer 030-2809590 of email mediation@onderwijsgeschillen.nl. De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Zwarte Woud 2 Utrecht, telefoon 030-2809590. U kunt ook een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl. Op de website https://onderwijsgeschillen.nl/ is meer informatie te vinden over klachtbehandeling.

Voor meer informatie over bovengenoemde regelingen kunt u contact opnemen met dhr. Wezenberg (via jeroen.wezenberg@svoaz.nl).


Vertrouwenspersonen

  • Fons Vitae Lyceum

Barbara Spruit (barbara.spruit@fonsvitae.nl)
Marco Metselaar (marco.metselaar@fonsvitae.nl)

  • St. Ignatiusgymnasium

Renske Pool (Renske.Pool@ignatius.nl)
Peter Boschman (peter.boschman@ignatius.nl)

  • St. Nicolaaslyceum

Joy Pultoo (joy.pultoo@nicolaas.nl)
Grace Keijner (grace.keijner@nicolaas.nl)

  • Externe vertrouwenspersoon:

Eelco Jongenburger (e.jongenburger@humancapitalcare.nl). Introductie vertrouwenspersoon Eelco Jongenburger 2021

 

 

Voor vragen over hoe de stichting en haar scholen omgaan met persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de bestuurssecretaris, dhr. Wezenberg, via jeroen.wezenberg@svoaz.nl.