Publicaties

Privacy
Voor vragen over hoe de stichting en haar scholen omgaan met persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming, dhr. Klootwijk, via gegevensbescherming@svoaz.nl.

Pensioenregeling

Voor informatie over uw persoonlijke pensioenregeling wordt u verwezen naar:
www.abp.nl

Voor CAO VO zie:
www.vo-raad.nl/themas/cao-vo

De salaris verwerking wordt uitgevoerd door Dyade Dienstverlening Onderwijs te Utrecht.
www.dyade.nl