Nieuwe Wet op het Voortgezet Onderwijs

Nieuws & Berichten

 

Wet op het voortgezet onderwijs 2020 van kracht.

Op 1 augustus 2022 wordt de Wet op het voortgezet onderwijs 2020 (Wvo 2020) van kracht. Deze wet vervangt de Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo) en de Wet voortgezet onderwijs BES (WvO BES). Door deze wijziging verandert de artikelnummering en de indeling van de hoofdstukken. Er verandert voor u en onze scholen inhoudelijk niets. Komend kwartaal zullen wij onze regelingen en publicaties herzien op de juiste verwijzingen. Voor nu kunt u de transponeringstabel-wvo-bes-naar-wvo-2020 raadplegen.