Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid is het bevoegd gezag van drie scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam-Zuid.

De scholen van de stichting bieden onderwijs aan op havo, vwo en gymnasium niveau. De kernwaarden ontwikkeling, aandacht en respect zijn waarden die de drie scholen delen en vormen de toetssteen voor het beleid van de stichting.

Voor meer informatie over de stichting:

 

Ga naar het publicatieoverzicht

Lees meer over de stichting


Actueel op onze scholen

Ga naar het nieuwsoverzicht

Van admin@Svoaz / 19 juli 2019

Vierjaarlijks onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs

Begin 2019 zijn onze scholen bezocht door de Onderwijsinspectie, in het kader van het verplichte vierjaarlijkse onderzoek van het schoolbestuur....

Lees verder
Van admin@Svoaz / 19 juli 2019

Stichting V.O. Amsterdam-Zuid benoemt nieuwe rector-bestuurder St. Ignatiusgymnasium

De Raad van Toezicht van Stichting V.O. Amsterdam-Zuid heeft de heer Bert Schuller per 1 augustus 2019 benoemd tot rector...

Lees verder

Onze waarden

De scholen van de stichting kennen een lange katholieke traditie van op ontwikkeling gericht onderwijs en aandacht en respect voor elkaar en de wereld om ons heen. Deze houding zit de scholen in de genen. Wij geloven in een leven lang leren.

Neem direct contact op met onze scholen

Neem direct contact op met onze scholen

Fons Vitae Lyceum

020 - 571 24 10
Reijnier Vinkeleskade 53
1071 SW Amsterdam


info@fonsvitae.nl

www.fonsvitae.nl

St. Ignatiusgymnasium

020 - 676 38 68
Jan van Eijckstraat 47
1077 LH Amsterdam


info@ignatiusgymnasium.nl

www.ig.nl

St. Nicolaaslyceum

020 - 644 51 51
Beethovenplein 2
1077 WM Amsterdam


sint@nicolaas.nl

www.nicolaas.nl