Welkom

Stichting V.O. Amsterdam-Zuid beheert drie kwaliteitsscholen voor havo, vwo en gymnasiumonderwijs in Amsterdam-Zuid:

Fons Vitae Lyceum

St. Ignatiusgymnasium

St. Nicolaaslyceum

De scholen kennen een oude onderwijstraditie én zijn volop in ontwikkeling. De leerlingen worden gestimuleerd hun talenten breed te ontwikkelen en een daarbij passend diploma te halen, zodat zij mede door ons toedoen op een zelfbewuste en verantwoordelijke wijze kunnen functioneren in de maatschappij.