Begin 2019 zijn onze scholen bezocht door de Onderwijsinspectie, in het kader van het verplichte vierjaarlijkse onderzoek van het schoolbestuur. De inspectie heeft onderzocht of wij op onze scholen zorgen voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of wij financieel in staat zijn om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

In het onlangs gepubliceerde rapport constateert de inspectie, na een verificatieonderzoek bij het Fons Vitae Lyceum en het St. Nicolaaslyceum dat het onderwijs op onze scholen in alle opzichten voldoet aan de eisen van de inspectie.

Uit het rapport:

Door de collegiale verantwoording in een transparante open sfeer is het bestuur op de hoogte van de kwaliteit op de verschillende scholen. Er is dus maar één managementlaag, waardoor er geen kennis en informatie weglekt en de lijnen kort zijn.”

Het College van Bestuur herkent zich in alle opzichten in de bevindingen van de inspectie en is blij met de waardering die de inspectie uitspreekt voor de wijze waarop het bestuur zicht heeft op de kwaliteit en stuurt op de verbetering van onderwijs en bedrijfsprocessen.

Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Deze zijn door het bestuur reeds opgepakt.

Wij willen alle leerlingen en medewerkers bedanken voor het harde werk en de inspanningen die zij jaar in jaar uit leveren op onze scholen. Op die manier blijft de kwaliteit verbeteren. Wij zijn ervan overtuigd dat terug te zien in de rapportage van het volgende vierjaarlijkse onderzoek.

Het volledige rapport van de inspectie vindt u hier.