Stichting V.O. Amsterdam-Zuid neemt de privacy van de leerlingen van haar scholen serieus. Wij gebruiken alleen gegevens die wij daadwerkelijk nodig hebben. Samen de scholen onder ons bevoegd gezag, Fons Vitae Lyceum, St. Ignatiusgymnasium en St. Nicolaaslyceum hebben wij een privacybeleid opgesteld. Dit is te vinden op www.svoaz.nl/privacy.

Binnenkort ontvangen onze leerlingen die 16 jaar en ouder zijn een e-mail waarin wij vragen om toestemming voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens. Via de portal van onze partner WIS (bekend van WIS collect), kan worden aangegeven voor welke activiteiten wél en voor welke activiteiten geen toestemming wordt gegeven. Is de leerling jonger dan 16, dan ontvangen de ouders de e-mail en vragen wij hen om toestemming. Eventuele vragen over privacy op onze school of over de toestemmings-portal kunt u stellen aan onze Functionaris voor de gegevensbescherming, Koen Klootwijk, via gegevensbescherming@svoaz.nl.