De Raad van Toezicht van Stichting V.O. Amsterdam-Zuid is verheugd mee te kunnen delen dat Simone de Kruijk per 1 augustus 2020 is benoemd als rector-bestuurder van het Fons Vitae Lyceum.

Simone de Kruijk (1971) is sinds 2010 in dienst bij de Almeerse Scholengroep (ASG). Hier is zij sinds 2015 rector van OSG De Meergronden.  Daarvoor was zij conrector van Helen Parkhurst. Simone is haar carrière begonnen als docent Geschiedenis en heeft hierna een periode bij de Hogeschool Utrecht gewerkt. In de directieraad van ASG was zij portefeuillehouder van de thema’s Kwaliteitszorg, Almeerse Academische opleidingsschool en het thema Jeugd, armoede & polarisatie. Voorts is zij nauw betrokken geweest bij de portefeuille passend onderwijs.

Als rector van het Fons Vitae Lyceum zal zij David Asser vervangen die per 1 mei afscheid neemt. Als medebestuurder van onze stichting wordt zij collega van de rectoren van het St. Ignatiusgymnasium en het St. Nicolaaslyceum. Wij wensen Simone en haar nieuwe collega’s veel succes en werkplezier in deze nieuwe samenstelling.